شما در این بخش از سایت هستید : در رسانه ها در رسانه ها محمد گلريز در گفت وگو با ايران : موسيقي پاپ مي تواند با موسيقي هاي انقلابي تلفيق شود
 
 

محمد گلريز در گفت وگو با ايران : موسيقي پاپ مي تواند با موسيقي هاي انقلابي تلفيق شود

نامه الکترونیک چاپ PDF

«خجسته باد اين پيروزي» را اگر ريتميك بخوانيد حتماً خواننده انقلابي آن را به خاطر خواهيد آورد. محمد گلريز كه از روزهاي اول انقلاب تاكنون همواره به خلق آثار انقلابي و دفاع مقدسي پرداخته اين روزها كارهاي جديدي را ارائه كرده كه هنوز به پخش عمومي نرسيده اند اما مسلماً با ارائه آنها چون هميشه با اقبال عمومي مواجه خواهد شد.
گلريز كه دبيري جشنواره موسيقي مقاومت را بر عهده دارد درخصوص اين جشنواره به مي گويد: هنوز جلسات حضوري با مسئولان مربوطه در وزارت ارشاد تشكيل نشده و پيش بيني مي شود در بازه زماني هفته دفاع مقدس برگزار مي شود مگر اين كه تداخل با برنامه هاي ديگر تاريخ آن را جابه جا كند.
وي كه در روز هنر انقلاب اسلامي كه از سوي بسيج هنرمندان و معاونت هنري وزارت ارشاد برپا شده بود مورد تجليل قرار گرفته است از اوضاع و احوال اين روزهاي موسيقي انقلابي رضايت ندارد و از كمرنگ شدن تعداد كارهاي انقلابي مي گويد و اين كه كارهايي در حال انجام است و تلاش هايي از سوي سازمان هاي هنري صورت مي گيرد اما هنوز كم است. وي با اذعان به اين كه موسيقي هاي حماسي به دليل پيوند عميق با روح و جان مردم ايران هنوز جايگاه والاي خود را حفظ كرده اند معتقد است: اين ها موسيقي هاي فاخري هستند كه سرمايه گذاري و حمايت از آنها مي تواند راهگشاي ژانرهاي ديگر موسيقي باشد.
خواننده «بانگ آزادي» برگزاري ويژه برنامه ها و جشنواره ها از جمله جشنواره هنر انقلاب، جشنواره موسيقي مقاومت و جشنواره عمار را در ارتقاي جايگاه اين موسيقي و هدايت جوانان و هنرمندان به آن سمت و سو موثر دانست و بر سرمايه گذاري مادي و معنوي مسئولان هنري مربوطه در اين زمينه تاكيد كرد تا به گفته وي يادمان نرود انقلاب و دفاع مقدس را و اين كه چطور آنها را به دست آورديم.
گلريز تلفيق سرودهاي انقلابي و ژانر پاپ را نوآوري موثري دانست كه در صورت تحقق مي تواند دستاوردهاي خوبي را براي نسل جديد انقلاب داشته باشد با اين ويژگي كه موسيقي ايراني در پاپ حل نشود و جايگاه اصلي اش حفظ شود. البته وي معتقد است قدم اول را در اين زمينه خوانندگان پاپ بايد بردارند چرا كه نمي توان با تهيه آثار سفارشي آنچه بر دل مي نشيند را به دست آورد. خواننده خود بايد با تمام وجود و با همه اعتقادش به انقلاب و دفاع مقدس به تلفيق اين دو حوزه روي بياورد.
«بسيارتر از ستارگاني» با شعري از اسماعيل اميني و آهنگ داود ورزيده و نيز «اي وطن» با آهنگسازي و تنظيم شهرام منظمي كه با اركستر ايراني انجام شده، كارهاي جديد اين هنرمند است كه هنوز به پخش عمومي نرسيده و با توجه به شور و حماسه موجود در آثار اين هنرمند پيش بيني مي شود اين آهنگ هاي وطني نيز با استقبال مردم مواجه باشد.

نويسنده: زهرا لاجوردي نيا