شما در این بخش از سایت هستید : در رسانه ها در رسانه ها ایرنا - خواننده سرودهای انقلابی: توجه به ولایت فقیه کمک زیادی به صلح و دوستی می کند
 
 

ایرنا - خواننده سرودهای انقلابی: توجه به ولایت فقیه کمک زیادی به صلح و دوستی می کند

نامه الکترونیک چاپ PDF

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، محمد گلریز روز سه شنبه درنشست خبری نخستین جشنواره بین المللی صلح که با موضوع ورزش و هنر محور توسعه پایدار و مولد ماندگار در ایرنا برگزار شد، افزود: هنرمندان و ورزشکاران نیز می تواند به عنوان الگو نقش موثری در صلح و دوستی داشته باشند اما ابتدا باید این موضوع را از خودشان شروع کنند.

نخستین جشنواره بین المللی اسطوره های صلح از 22 تا 28 مهرماه جاری با حضور هنرمندان، نخبگان و ورزشکاران در تهران برگزار می شود.


وی با اشاره به نقش ارتباطات فرهنگی و هنری در صلح و دوستی گفت: این ارتباطات که اغلب در مناسبت ها رخ می دهد باید بیشتر شود، به طوری که هنرمندان بتوانند در طول سال با حضور در مناسبت ها و کشورهای مختلف این ارتباط را برقرار کنند.

خواننده سرودهای انقلابی همچنین به نقش حساس رسانه ها در ایجاد صلح و دوستی اشاره کرد و افزود: برخی رسانه ها از افرادی که نمی تواند الگوی دوستی و محبت باشند تعریف و تمجید می کنند که این موضوع بسیار خطرناک است.

گلریز اظهار داشت: باید فعالیت ها و برنامه ها در خصوص صلح و دوستی عملی شود و بر این اساس می توانیم از نظرات نمایندگان رسانه ها و ارگان های تاثیرگذار در تصمیم گیری ها بهره بگیریم تا اهداف مورد نظر کمک بیشتری کنند.