شما در این بخش از سایت هستید : در رسانه ها در رسانه ها محمد گلريز: سرود «اي مجاهد شهيد مطهر» را به تأكيد امام خوانديم
 
 

محمد گلريز: سرود «اي مجاهد شهيد مطهر» را به تأكيد امام خوانديم

نامه الکترونیک چاپ PDF

خبرگزاري فارس: محمد گلريز، خواننده نام‌آشناي كشور تصريح كرد: سرود «اي مجاهد شهيد مطهر / مرتضي را چو آيينه مظهر» در اولين سالگرد شهيد استاد مطهري و به تأكيد امام ساخته شد كه من هم توفيق داشتم آن را بخوانم.

گلريز در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس همچنين افزود: البته دستور امام براي ساخت يك موسيقي ماندگار به ياد استاد شهيد مطهري، يك دستور غيرمستقيم بود و ما هم توفيق اجراي آن را داشتيم.

وي گفت: وقتي اين سرود آماده شد، يك روز حاج احمد آقا با ما تماس گرفتند كه امام گاهي اين سرود را در منزل گوش مي‌دهند، متأثر مي‌شوند و حتي گاهي گريه مي‌كنند.
گلريز تصريح كرد: اين تأثر امام از شهادت استاد مطهري را بايد اين گونه ديد كه امام حتي براي شهادت حاج آقا مصطفي هم اين قدر متأثر نشده بودند.
گلريز، شهيد مطهري را شخصيتي بزرگ دانست كه هنوز هم در بررسي‌ها و تحليل‌ها، ابعاد جديدي از شخصيت وي كشف مي‌شود.
وي بيان داشت: وظيفه همه ما اين است كه انديشه‌هاي گرانقدر اين شهيد بزرگوار را به نسل جوان كه قشر اعظم كشور ما هستند منتقل كنيم تا آنها هم بيشتر به خصوصيات ايشان پي ببرند.
گفتني است اين سرود در سال 1359 يعني يك سال پس از شهادت استاد براساس سروده حميد سبزواري ساخته شد كه احمدعلي راغب آهنگسازي و مجتبي ميرزاده نيز تنظيم آن را برعهده داشته‌اند.